Hoe we nu wonen zal aanmerkelijk anders zijn dan hoe dat er in de toekomst uit ziet.

De toekomst brengt veel uitdagingen met zich mee. Het klimaat verandert en er is een enorm tekort aan woningen. De bouw- en installatiesector moet nieuwe manieren vinden om onze leefomgeving in te richten en te onderhouden.

Circulair bouwen

Bouwen in de toekomst is biobased en technisch circulair bouwen. We houden hierbij rekening met energieopslag, natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. We moeten ook bewust nadenken over de bouwfysica van onze gebouwen, zoals de plaatsing van de ramen. De schil moet multifunctioneel zijn, zodat we die altijd kunnen laten staan en alles daarbinnen kunnen aanpassen aan de behoeften.

Biobased

Biobased circulair bouwen is een manier van bouwen die is gebaseerd op de natuur (biosfeer). Er wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare en biologische materialen, zoals hout, stro of hennep. Deze materialen nemen CO2 op tijdens hun groei en kunnen na gebruik weer teruggegeven worden aan de natuur of hergebruikt worden.

Butterfly diagram Ellen Macarthur Foundation

Technisch

Technisch circulair bouwen is een manier van bouwen waarbij gestreefd wordt naar een volwaardige kringloop van die niet biologisch zijn, zoals metaal, beton of kunststof. Deze materialen worden zo ontworpen, geproduceerd en toegepast dat ze zo lang mogelijk meegaan en zo min mogelijk afval of emissies veroorzaken. Aan het einde van hun levensduur worden ze weer gedemonteerd ,hergebruikt, gerepareerd, gerecycled of geupcycled.

Bouwfysica

Dit is de wetenschap die zich bezighoudt met de fysische aspecten van gebouwen, zoals warmte, licht, geluid, vocht en lucht. Onder andere met het ontwerpen van energiezuinige, comfort en gezonde een gebouwen is om in te leven.

Natuurinclusief bouwen

Deze manier van bouwen houdt rekening met de biodiversiteit en de ecologische waarde van de omgeving. Natuurinclusief bouwen zorgt ervoor dat gebouwen een positieve bijdrage leveren aan de natuur, bijvoorbeeld door het creëren van nestgelegenheid, voedselbronnen of groene daken voor vogels, insecten en planten.

Klimaatadaptatieve bouw

Klimaatadaptatieve bouw anticipieert op de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme neerslag, hitte, droogte of overstromingen. En zorgt ervoor dat gebouwen bestand zijn en vermindert de negatieve effecten ervan, bijvoorbeeld door het opvangen en hergebruiken van regenwater, het verminderen van hittestress of het vergroten van de waterveiligheid.

Biodiversiteit

Dit is de verscheidenheid aan levensvormen in een bepaald gebied of ecosysteem. In relatie tot bouw heeft het te maken met de invloed van bouwactiviteiten op de biodiversiteit en de mogelijkheden om deze te beschermen of te versterken. Biodiversiteit in het bouwontwerp kan bijvoorbeeld bevorderd worden door het vermijden of compenseren van habitatverlies, het stimuleren van inheemse soorten of het integreren van natuurlijke elementen in het ontwerp.

Installatie van woning en bedrijfsgebouw

Alternatieve energiebronnen zijn een noodzaak om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Er zijn verschillende soorten alternatieve energiebronnen, zoals windenergie, waterstof, zonne-energie, thermische opslag, biomassa, geothermie en getijdenenergie.

Opslag

Energieopslag is belangrijk om het aanbod en de vraag naar elektriciteit in balans te brengen, vooral als het gaat om hernieuwbare energiebronnen die afhankelijk zijn van weersomstandigheden of veranderingen in temperatuur, licht, vochtigheid en de invloed van seizoenen.

Losmaakbaarheid

Een andere manier van kijken naar installaties in de woning is om rekening te houden met de losmaakbaarheid (remontabel). Dit betekent dat de installaties zo ontworpen en geïnstalleerd worden dat ze gemakkelijk te demonteren en te verplaatsen zijn, zonder schade aan te richten aan het gebouw of aan zichzelf.

Dit kan voordelen hebben voor de duurzaamheid, de flexibiliteit en de circulariteit van de installaties. Zo kunnen installaties bijvoorbeeld aangepast worden aan veranderende behoeften of wensen van de bewoners, hergebruikt worden in andere gebouwen of gerecycled worden tot nieuwe materialen.

We hoop dat deze informatie je helpt om meer te weten te komen over alternatieve energiebronnen, energieopslag en losneembaarheid. Als je nog meer vragen hebt, kun je die gerust stellen via post@doc33.nl

Onze rol

Als kennis- en belevingscentrum voor circulair bouwen en verduurzaming van de gebouwde omgeving en maakindustrie dragen wij ons steentje bij door het:

  • ontwikkelen van kennis
  • delen van kennis
  • toepassen van kennis

Samen met inwoners, bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de regio Zuid- en Oost-Drenthe werken we hier samen aan oplossingen voor de vraagstukken die er nu al liggen en die er ongetwijfeld nog ontstaan.

Heb je een vraag?

Ben je op zoek naar een oplossing voor jouw vraagstuk? Mail ons post@doc33.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

JA, IK WIL DE NIEUWSBRIEF VAN DOC33 ONTVANGEN

Meld je hieronder aan