Praktijkcursus Waterstof voor installateurs in de regio

Afgelopen 9 maart was de Praktijkcursus Waterstof voor installateurs. De overstap van aardgas naar waterstof heeft een belangrijke plek in onze regio. We leven in de Hydrogen Valley en een mooi voorbeeldproject is onder meer de waterstofwijk Erflanden in Hoogeveen.

Rond de zomer van 2023 start gemeente Hoogeveen in deze wijk met het ombouwen van zes woningen van aardgas naar waterstof voor verwarming en koken. Bewoners bepalen zelf of ze mee willen doen. Gemeente Hoogeveen besteedt de installatieklus aan. Om voor deze klus in aanmerking te komen, moeten installateurs aan een aantal eisen voldoen, waaronder het afronden van de Praktijkcursus Waterstof.

Lokaal en regionaal

De gemeente vindt het belangrijk dat lokale en regionale bedrijven aan dit project mee kunnen werken. Om die reden was de cursus in DOC33 in Hoogeveen. Een mooie kans voor bedrijven om aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

Verschillende installateurs uit de regio deden mee met de cursus waar de waterstoftafel een prominente rol had. De deelnemers gingen naar huis met basiskennis van waterstof in de gebouwde omgeving. Om het project in september van start te laten gaan komt er een vervolg op deze cursus in de vorm van een training.

Waterstoftafel

DOC33 ontwikkelt momenteel een eigen waterstoftafel, zodat in deze regio meer mensen kennis van waterstof in de gebouwde omgeving krijgen. Wordt vervolgd.