Achtergrond

EnergieKansen is een project binnen het programma van de overheid om Nederland aardgasvrij te krijgen en richt zich in deze fase op gasbesparing in de woning. Binnen de gemeente Ansen heeft een aantal bewoners energieadviezen ontvangen. DOC33 gaat naar aanleiding daarvan kennis overdragen en ondersteuning verlenen. Doel is de bewoners inzicht te geven in wat bijdraagt en helpen bij de juiste beslissing voor verduurzamingsmaatregelen. Die maatregelen kunnen de bewoners zelf nemen, maar ook kan de uitvoering door professionele bedrijven in de regio uitgevoerd worden.

Energiescan. En nu?

Het project bestaat uit het in beeld brengen van de schil van de woning door het uitvoeren van een warmtescan (thermografie). De warmtescan wordt uitgevoerd door de studenten uit klas 2 van de afdeling Bouwkunde van het Alfa-college in Hoogeveen. DOC33 voert de regie over de opdracht en heeft een professionele warmtebeeldcamera die ter beschikking gesteld is aan het Alfa-college.

In deze samenwerking brengen de studenten kritische punten van het advies goed in beeld en bespreken dit met de bewoners. Het doel van DOC33 in dit project is kennisoverdracht en ondersteuning te verlenen. Zo krijgen de bewoners scherp inzicht wat bijdraagt. Dit helpt ze bij het nemen van de juiste beslissingen om verduurzamingsmaatregelen uit te voeren. Die maatregelen kan de bewoner zelf treffen, maar ook door professionele bedrijven worden uitgevoerd.

Warmtebeeldcamera

Studenten bouwkunde van Alfa-college gingen op pad met de warmtebeeldcamera. Ze bezochten geselecteerde bewoners van gemeente Ansen die eerder een energieadvies ontvingen via EnergieKansen.

Bewoners kunnen in vervolg op de inzichten kennissessies bijwonen die door de experts van DOC33 verzorgd worden. Dit zijn deskundige bouwkundedocenten met lange ervaring in verduurzamingstrajecten. Zij gaan in op de volgende onderwerpen:

  • Ik heb een scan, hoe nu verder?
  • Offertes aanvragen, hoe werkt dat?
  • Subsidies en leningen

Bewoners kunnen zich aanmelden voor één of meerdere kennissessies.
Met dit project verkleinen we de kans dat adviezen in de la belanden, omdat mensen wel willen, maar niet weten hoe.