We moeten op zoek naar alternatieve energiebronnen

Zon en wind zijn duurzame energiebronnen. Ze wekken elektriciteit op zonder fossiele brandstoffen te gebruiken of CO2 uit te stoten. Met deze elektriciteit kan waterstof worden geproduceerd.

Waterstof is een gas dat energie opslaat en vervoert. Het kan worden gebruikt als grondstof voor de chemische industrie, als brandstof voor voertuigen en als verwarming voor gebouwen. Waterstof kan dus een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Maar waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Het kost meer energie om waterstof te maken dan dat het oplevert.

Een groene combinatie voor de toekomst

We moeten waterstof dus zo efficiënt mogelijk produceren en gebruiken, en alleen dáár waar directe elektrificatie niet mogelijk is. Zon, wind en waterstof: een groene combinatie voor de toekomst.

We willen in ons kennis- en belevingscentrum laten zien dat waterstof een onderdeel is van een groter geheel. Waterstof kan niet alle energieproblemen oplossen, maar wel een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Daarom hebben we ook aandacht voor andere duurzame energiebronnen, zoals zon, wind, biomassa en geothermie. Zo krijg je een compleet beeld van de mogelijkheden en uitdagingen van de toekomstige energievoorziening.

Waterstof

Waterstof is een duurzame energiedrager die steeds meer aandacht krijgt. We bevinden ons met DOC33 ook in de Hydrogen Valley van Nederland waar veel waterstofprojecten opgestart worden. Een mooi voorbeeld is de waterstofwijk Hoogeveen. Dit is een project waarbij woningen in de woonwijk Erflanden worden omgebouwd van aardgas naar een waterstofinstallatie.

Waterstofcursus
De woningen in waterstofwijk Erflanden worden dus omgebouwd van aardgas naar een waterstofinstallatie. Dit vraagt om een veilige en adequate scholing van de uitvoerende medewerkers. DOC33 heeft in samenwerking met partners de beschikbare kennis voor dit project opgehaald. Vervolgens is samen met partners en mede op verzoek van de gemeente Hoogeveen een meerdaagse cursus ontwikkeld.

Waterstofwand

Bij de cursus is een waterstofwand ontwikkeld die is nodig voor praktijkgerichte trainingen voor het installeren van waterstofketels. Dit is van belang voor het ombouwen van de woningen in waterstofwijk Erflanden waar de woningen worden omgebouwd van cv-ketel naar een waterstofketel.

Waterstoftafel
Wat weten we eigenlijk over waterstof? Hoe werkt het, wat zijn de voordelen en de nadelen, en hoe veilig is het? Om deze vragen te beantwoorden, hebben we een educatieve waterstoftafel ontwikkeld die laat zien hoe waterstof verschilt van aardgas. Met deze tafel voeren we verschillende experimenten uit en ervaren hoe waterstof zich gedraagt. Je kunt bijvoorbeeld zien of waterstof een blauwe vlam geeft, of water sneller kookt met waterstof of aardgas en of waterstof gevaarlijker is dan aardgas. Zo leer je op een leuke en interactieve manier meer over deze veelbelovende energievorm.

De waterstoftafel is geschikt voor verschillende doelgroepen, zoals scholieren, ondernemers, beleidsmakers en burgers. We kunnen met de tafel interactieve workshops, trainingen en kennissessies geven die aansluiten bij het niveau en de interesse van de deelnemers. We willen zo verschillende doelgroepen informeren en inspireren over de mogelijkheden van waterstof als duurzame energiebron. De waterstoftafel helpt je om feiten van fabels te onderscheiden en je eigen mening te vormen over waterstof.

Impact die we willen maken met DOC33

Wij willen de regio versterken met ons kennis- en belevingscentrum voor circulaire verduurzamings- en energievraagstukken in de regio. We willen dat de regio een voorbeeld wordt voor andere regio’s in Nederland en Europa door te laten zien hoe we samen kunnen werken aan een inclusieve, innovatieve en integrale energietransitie. We willen ook dat de regio profiteert van de economische, sociale en ecologische voordelen die de energietransitie met zich meebrengt.

Heb je een vraag?

Ben je op zoek naar een oplossing voor jouw vraagstuk? Mail ons post@doc33.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

JA, IK WIL DE NIEUWSBRIEF VAN DOC33 ONTVANGEN

Meld je hieronder aan