Gemeente Hoogeveen

DOC33 is in de ogen van de Gemeente Hoogeveen de fysieke plek waar ondernemers, in samenwerking met onderwijs en overheid werken aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De totstandkoming van dit modern opleidingscentrum, fieldlab en expertisecentrum in één, is mede mogelijk gemaakt door alle betrokken partijen binnen Regiodeal Zuid-Oost Drenthe en Dutch TechZone.

Leren en experimenteren

Met dit innovatiecentrum beschikt de regio over een plek waar leren en experimenteren centraal staat. Een plek waar nieuwe praktische kennis en techniek op het vlak van verduurzaming, energie en materialen opgedaan kan worden. Dit alles voor en door MKB-bedrijven in de regio. Juist deze praktische hands-on mentaliteit in combinatie met het bevorderen van innovatie spreekt de Gemeente Hoogeveen erg aan. Helemaal omdat DOC33 door deze aanpak het (praktijk)kennis- en expertise niveau bij MKB-bedrijven in de regio vergroot.

Ideale partner

Bijkomende positieve effecten zijn: versnelling van verduurzamingsopgave, vergroten van het verdienvermogen van het MKB uit de regio en het versterken van de regionale economie. Bovendien kan DOC33 een belangrijke bijdrage leveren aan het beleid van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en van werk-naar-werk-trajecten voor omscholing. Zo wordt er bijgedragen aan (blijvend) goed opgeleide en gemotiveerde arbeidskrachten die beschikken over de actuele kennis en vaardigheden. Kortom de Gemeente Hoogeveen denkt in DOC33 de ideale partner te hebben gevonden welke een oplossing kan bieden voor de veranderende vraag in de bouw- en installatiebranche en andere maatschappelijke opgaven.