Introductiebijeenkomst vezelbouw Drenthe

We heten je 23 november van harte welkom bij het kennis- en netwerkevenement over het bouwen met vezels in Drenthe. We geven zo samen vorm aan de eerste verbindingen om te komen tot een regionale van-land-pand-keten, Vezelbouw Drenthe. Samen met alle benodigde stakeholders werkt de Natuur en Milieufederatie Drenthe de komende tijd aan het opzetten van een samenwerkingscoalitie voor het produceren tot toepassen van Drentse biobased bouwmaterialen. Sluit jouw organisatie hier ook bij aan?

In deze eerste bijeenkomst van een serie focussen we ons op de bouwsector in de ketenboer, verwerker, bouwer. Ben jij in Drenthe actief op als opdrachtgever, beleidsmaker,projectleider, uitvoerder of adviseur op het verduurzamen of nieuw- of verbouwen van vastgoed in Drenthe? We ontvangen jou graag op 23 november. Meld je nu aan!

Programma

Welkom en introductie door NMF Drenthe
Introductie van het initiatief het en de ambities op dit thema. Duiding van het huidigespeelveld waarin er politiek en bestuurlijk veel te gebeuren staat en de holistische verbinding van diverse maatschappelijke uitdagingen daarin.

Presentatie Building for Good
Building for good geven vanuit hun expert-rol circulair bouwen een integraal beeld in de ontwikkelingen inde markt van biobased bouwen, van Europa tot lokaal en van regelgeving tot in de praktijk. Als ketenregisseur van de grootste biobased teelt-verwerkingsketen in Drenthe-Groningen delen ze hun praktijkervaringen en verdere kansen voor de verdere ontwikkeling van vezelbouw in Drenthe.

Presentatie DOC33
Wij bieden een beeldende introductie over tal van mogelijkheden rond biobased grondstoffen als bouwmateriaal, onze rol als kennis- en expertisecentrum in de transitie naar een circulaire bouweconomie en hoe aanstormend talent een sleutelrol te laten vervullen in het bouwen voor de toekomst.

Presentatie Woonservice
Woningcorporatie Woonservice uit Westerbork deelt vanuit hun organisatie-integraal ambitieplan hun (eerste) praktijkervaringen op het circulair en specifiek biobased bouwen. Hoe een andere manier van bouwen ook een interne organisatorische transitie en als opdrachtgever in bouwteams leiderschap vereist.

Plenaire discussie en wrap-up

Netwerkmoment

Context

De samenleving staat voor grote uitdagingen voor wat betreft het oplossen van de druk op het klimaat en de natuur. De materialentransitie van CO2-intensief naar onder meer biobased kan daar flink aan bijdragen. Onderdeel daarvan is de maatschappelijk brede ambitie om het gebruik van biologische vezels (nu 0,2%) in de bouw op te schalen naar 50% in 2040 en het gebruik van CO2-intensieve primaire grondstoffen te verlagen met 50% per 2030. Tegelijkertijd vindt er een landbouwtransitie plaats die gericht is op het verbeteren van bodem, water en biodiversiteit en het uitstoten van minder emissies, van zowel CO2-eq als stikstof.

De NMF Drenthe heeft de doelstelling om zowel de Drentse landbouw nieuwe of aanvullende verdienmodellen te bieden als handelingsperspectief in deze transitie én de Drentse bouwopgave van 13.000 woningen tot 2030 toekomstbestendig te laten plaatsvinden. Het leveren van biogrondstoffen door boeren, middels extensieve vezelteelten lokale verwerking aan de op traditionele methoden vastlopende bouw moet een structurele ketenoplossing voor beide sectoren zijn.

Honderden organisaties in heel Nederland zetten zich al in voor toekomstbestendig bouwen met biobased materialen. Ook in onze regio zetten we de eerste stappen met boeren, verwerkers en bouwers om vezelgewassen te telen en toe te passen in onze gebouwde omgeving. Zo werken we momenteel we hard aan het realiseren van de eerste volledige Drentse van-land-tot-pand ketencoalitie. We vormen een netwerk van Drentse koplopers en belangrijke stakeholders op het gebied van landbouw,verwerkingsindustrie en bouw maar ook opdrachtgevers, financiers, grondeigenaren en overheden. Onze ambitie is om per 2024 met alle benodigde stakeholders voor een complete keten een intentieovereenkomst te sluiten als vruchtbare kiem voor Drentse vezelbouw.

Datum

nov 23 2023
Expired!

Tijd

14:00 - 17:00

Meer informatie

Meld je hier aan

Locatie

DOC33
Voltastraat 33 Hoogeveen
Meld je hier aan