Nationaal congres Wet Kwaliteitsborging Bouwen

Op 1 januari 2024 gaat het dan eindelijk gebeuren! De Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) treedt in werking samen met de nieuwe bouw- en omgevingsregelgeving Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving, voorheen het bouwbesluit).

DOC33 was aanwezig op het congres en op deze dag is uiteengezet wat er per 1-1-2024 allemaal gaat veranderen en waar rekening mee gehouden moet worden. Ook zijn ervaringen van de proefprojecten gedeeld. Hierbij kwam naar voren dat er nog veel te leren valt en dat geen van de proefprojecten in één keer de kwaliteitsverklaring heeft gekregen waarmee het bouwwerk is goedgekeurd en dus in gebruik genomen mag worden.

Waarom is deze nieuwe wet nodig?

Deze wet is nodig om 2 belangrijke redenen:

  1. De consument meer bescherming geven (dus meer aansprakelijkheid voor de aannemer) en
  2. Betere controle uitoefenen op de regelgeving.

Hiermee wordt niet direct geïmpliceerd dat er slecht gebouwd wordt, maar wel dat de opdrachtgever ook krijgt wat aan de voorkant wordt beloofd en wordt uitgewerkt. Door de controle te verschuiven van de gemeente naar private bedrijven, verwacht men een betere bouwkwaliteit, omdat dit ook moeten worden bewezen en vastgelegd in een borgingsplan dat getoetst wordt door de kwaliteitsborger.

Zoeken naar de juiste invulling

Het zal de eerste paar jaar nog wel zoeken zijn naar de juiste invulling hiervan tussen uitvoerende partijen en kwaliteitsborgers. Een coulante houding van beiden en een beetje begrip zullen daarbij op zijn plaats zijn. Voor vergunningsvrije bouwwerken en bouwwerken volgens gevolgklasse 2 en 3 is overigens geen kwaliteitsborger nodig.

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Daarnaast heeft het Bbl regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk en over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Je zou kunnen zeggen dat de Bbl het bouwbesluit in een nieuw jasje is. In de nieuwe situatie hoef je vaak geen vergunning meer aan te vragen maar bewijs je tijdens de bouw, door vastlegging van de kwaliteit, dat er gebouwd wordt volgens opdracht en wet- en regelgeving. Dit wordt aan het eind van het bouwproces vastgelegd in een kwaliteitsverklaring opgesteld door de kwaliteitsborger. Het hele proces ziet er vanaf 1-1-2024 uit, zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond.
De afbeelding is gemaakt door Aedes en ook te vinden in de factsheet op hun site.

Meer weten over de gewijzigde regelging en wanneer u nu wel of geen kwaliteitsbroger nodig bent, neem contact met ons op via post@doc33.nl.