Nederland is op

12 april. Vandaag is het de Nederlandse Overshoot Day. Deze dag hebben we in ons land alle grondstoffen die de aarde in ons land kan opbrengen (biocapaciteit) voor het hele jaar gebruikt. Sta daar even bij stil. Al onze grondstoffen voor het hele jaar zijn vandaag op…

We lijken de urgentie nog niet te voelen, maar dit gegeven raakt ons allemaal. We zijn een overontwikkeld land en misschien kunnen we allemaal wel met minder toe, zodat Overshoot Day voor Nederland straks verder in het jaar ligt. Overshoot Day, wat betekent dit nu eigenlijk?

Wat het betekent

Nederland heeft weinig voorraad aan natuurlijke bronnen en kan deze bronnen ook niet eenvoudig herstellen. We zijn afhankelijk van import uit andere landen en daarmee is het niet heel raar dat ‘onze’ Overshoot Day zo vroeg valt. We worden wel steeds afhankelijker van die import en doen zo een enorm beroep op de hulpbronnen van de rest van de wereld. Dit leidt uiteindelijk tot een enorme schaarste in zowel voedsel, water als fossiele energie. Voedsel, water en energie dat onze planeet op een gegeven moment niet meer zelf kan aanvullen.

Als elke aardbewoner zou leven zoals wij Nederlanders, zouden we 3,6 aardes nodig hebben… Twee factoren spelen een rol. Ten eerste de biocapaciteit: de hoeveelheid voedsel en grondstoffen die de Aarde binnen één jaar kan produceren en de uitstoot die bossen en oceanen kunnen absorberen. Het is eigenlijk de capaciteit die ecosystemen hebben om continu Natuurlijk Kapitaal te regenereren. En ten tweede de ecologische voetafdruk van alle mensen op aarde (dat wat alle mensen verbruiken in een jaar).

Global Footprint Network berekent elk jaar het aantal dagen van dat jaar waarin de biocapaciteit van de aarde voldoet om te voorzien in de ecologische voetafdruk van alle mensen. Dat ziet er voor dit jaar als volgt uit:

Maak bewuste keuzes

De toekomst brengt veel uitdagingen met zich mee. We moeten nieuwe manieren vinden om onze leefomgeving in te richten en te onderhouden.

We staan voor een pittige opgave om de datum van Overshoot Day terug te dringen. We moeten het met zijn allen doen. Van een lineaire economie naar een circulaire economie. Geen verspilling en roekeloze verbranding, maar recyclen.

Weet je dat je zelf ook een bijdrage kan leveren? Pak bijvoorbeeld eens vaker de fiets in plaats van de auto. Zet je verwarming een paar graden lager en isoleer je huis. Denk voor de aanschaf van een product goed na of je het echt nodig hebt. Of kijk eens of je kleding of een apparaat nog kan herstellen of repareren voor je het weggooit.

En als je het dan toch weggooit, doe dat dan op de juiste plek, zodat de materialen hergebruikt kunnen worden. Eet zo plantaardig mogelijk en zorg er voor dat je geen voedsel weggooit. Zo maar een paar kleine voorbeelden die samen een groot effect hebben.

Laten we samen de schouders er onder zetten en er voor zorgen dat die Overshoot Day niet meer op de kalender staat. #MoveTheDate