STICHTING DOC33 OFFICIEEL OPGERICHT

DOC33 is officieel opgericht. Aan de Voltastraat 33 in Hoogeveen kunnen bedrijven, studenten en werknemers terecht voor hun ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. De vijf bestuursleden zetten begin oktober hun handtekening onder de oprichtingsakte van de stichting die handen en voeten geeft aan de activiteiten van het nieuwe Duurzaamheid Ontwikkel Centrum DOC33.

De komende maanden ontstaat er een expertisecentrum. Dit wordt een fysieke ontmoetingsplek met toegang tot technieken en materiaaltoepassingen voor circulair bouwen en specifieke apparatuur zoals warmtepompen en energieopslagsystemen.

Proeftuin en opleidingscentrum

Werknemers kunnen bij DOC33 terecht voor hun opleiding of om- en bijscholing. Ook biedt het centrum leerwerkplekken voor studenten. Regionale bedrijven kunnen aansluiten om te experimenteren en om kennis op te doen in de proeftuin. Samen werken aan praktijkgerichte pilotprojecten op het gebied van werken en wonen (en daarmee ook welzijn).

Actief netwerk regionale bedrijven

DOC33 faciliteert een actief netwerk voor en door bedrijven en richt zich op kennisuitwisseling en wederzijdse samenwerking. Er zijn veel losse initiatieven in de regio, maar samenwerken is zoveel beter. Elke laatste woensdagavond van de maand vertelt een man of vrouw uit de praktijk in DOC DOET over een thema rond circulair bouwen.

Het bestuur van DOC33 wordt bestaat uit Erik Nijhof, Jan Bork, Gert Vos (penningmeester), Jan Berend van der Wijk (secretaris) en Jennifer Wessels Boer (voorzitter).

Hier kun je het hele artikel in de Hoogeveensche Courant teruglezen.